Chi phí logistics Việt Nam cao gần gấp đôi thế giới