Sẽ "phạt nguội" xe quá tải bằng cân tự động trên QL5